Μελέτη Ηeart Score: Οι κανόνες τις καρδιακής «υγείας». PDF Print E-mail
 
Στη μελέτη αυτή έλαβαν μέρος 2000 συμμετέχοντες με σκοπό την εξέταση της συμπεριφοράς και του τρόπου ζωής σε σχέση με τους 7 κανόνες της καρδιακής υγείας, που έθεσε η AΗA. Οι 7 αυτοί κανόνες είναι οι κάτωθι :
 
  • Το υποκείμενο να μην καπνίζει
  • ΒΜΙ <25 kg/m2
  • Συχνή σωματική Άσκηση
  • Ολική Χοληστερόλη <200 mg/dL ( χωρίς αγωγή )
  • Συστολική πίεση 120 mm Hg και Διαστολική 80 mm Hg  ( χωρίς αγωγή )
  • Γλυκόζη  <100 mg/dL ( χωρίς αγωγή )
  • Κατανάλωση φρούτων και λαχανικών 3 φορές τη μέρα
 
Έπειτα από 2ετή παρακολούθηση βρέθηκε πως μόνο 1 από τους συμμετέχοντες τηρούσε και τους 7 κανόνες, ενώ 10% των συμμετεχόντων τους 5 από τους 7. Σημειώθηκε ότι, ειδικά οι έγχρωμοι συμμετέχοντες τηρούσαν κάτω από 5 κανόνες σε ποσοστό κοντά στο 82%.
 
Συμπερασματικά, το ποσοστό τήρησης των κανόνων της ιδανικής καρδιακής «υγείας» βρέθηκε να είναι πολύ χαμηλό και απαιτούνται περισσότερες παρεμβάσεις για την ανάπτυξη και τη στήριξη του σκοπού αυτού.