Θρομβόλυση μέσω τηλεϊατρικής σε περιφερειακά νοσοκομεία τις Φινλανδίας. PDF Print E-mail

Η μελέτη διήρκησε 2 χρόνια (από το 2007 έως το 2009) και αφορούσε ασθενείς που έλαβαν θρομβόλυση σε 5 περιφερειακά νοσοκομεία τις Φινλανδίας μέσω τηλεϊατρικής.
 
Η μέση τιμή τις σκάλας NIH ήταν 10 ενώ η θρομβόλυση έγινε μέσα σε 2 ώρες. Οι μισοί ασθενείς είχαν ευνοϊκή έκβαση (mRS=0-2), ενώ το 1/3 παρουσίασε εξαιρετική αποκατάσταση (mRS=0-1).
 
Συμπερασματικά η αντιμετώπιση τον ασθενών με θρομβόλυση μέσω τηλεϊατρικής είχε περίπου τα ίδια αποτελέσματα με τη θρομβόλυση στην εντατική μονάδα των εγκεφαλικών του κεντρικού νοσοκομείου.