Διεύρυνση των ενδείξεων για θεραπεία με stenting από τo FDA. PDF Print E-mail

Μέχρι πρόσφατα, η θεραπεία με stenting αφορούσε ασθενείς υψηλού κινδύνου που δεν μπορούν να υποβληθούν σε ενδαρτηρεκτομή. Τελευταίως το FDA, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης CREST, διεύρυνε τις ενδείξεις για τη θεραπεία με stenting και σε ασθενείς μετρίου κινδύνου.

Πιο ειδικά :

Ασθενείς υψηλού κινδύνου
  • Συμπτωματικοί ασθενείς με στένωση εξωκράνιων καρωτίδων >50%
  • Ασυμπτωματικοί ασθενείς με στένωση εξωκράνιων καρωτίδων >80%

Ασθενείς μετρίου κινδύνου
  • Συμπτωματικοί ασθενείς με στένωση εξωκράνιων καρωτίδων >50% (αγγειογραφία)
  • Συμπτωματικοί ασθενείς με στένωση εξωκράνιων καρωτίδων >70% (υπέρηχος)
  • Ασυμπτωματικοί ασθενείς με στένωση εξωκράνιων καρωτίδων >70% (υπέρηχος)
  • Ασυμπτωματικοί ασθενείς με στένωση εξωκράνιων καρωτίδων >60% (αγγειογραφία)