Η αγγειοπλαστική με stenting σε συνδυασμό με επιθετική κλινική θεραπεία κρίνεται επισφαλής για τη συμπτωματική ενδοκράνια αρτηριακή νόσο. PDF Print E-mail

Το Εθνικό Iνστιτούτο Nευρολογικών Διαταραχών και Εγκεφαλικών (MINDS) έπαυσε πρόωρα tην κλινική μελέτη που αξιολογούσε αν η ενδοκρανιακή αγγειοπλαστική σε συνδυασμό με stenting συν την επιθετική κλινική αντιμετώπιση ωφελούσε περισσότερο τους ασθενείς με συμπτωματική καρωτιδική νόσο αντί τις επιθετικής κλινικής αντιμετώπισης μεμονωμένα.

Οι ασθενείς που έλαβαν μέρος είχαν σοβαρή στένωση καρωτίδων (70-99%) και είχαν υποστεί τις τελευταίες 30 μέρες παροδικό ή ελαφρύ εγκεφαλικό. Η επιθετική κλινική αντιμετώπιση περιελάμβανε χορήγηση ασπιρίνης 325 mg/day και κλοπιδογρέλη 75mg/day για 90 μέρες, ρύθμιση της πίεσης <140 mmHg και της LDL <70 mg/dl.

Τα αποτελέσματα έδειξαν πως το 14% των ασθενών που υπεβλήθησαν σε αγγειοπλαστική έπαθαν εγκεφαλικό ή πέθαναν μέσα στις 30 πρώτες μέρες σε σύγκριση με μόλις το 5,8%  των ασθενών που έλαβαν την κλινική θεραπεία.

Κατά συνέπεια η μελέτη σταμάτησε αφού αποφασίστηκε πως τα δεδομένα της έδειξαν πως η επιθετική κλινική αντιμετώπιση από μόνη της είναι ανώτερη και πιο ασφαλής από την αγγειοπλαστική με stenting σε ασθενείς με πρόσφατα συμπτώματα και μεγάλο ποσοστό ενδοκράνιας αρτηριακής στένωσης.

Διαβάστε το άρθρο.