Σοβαρές καρδιαγγειακές επιπλοκές από το φάρμακο διακοπής καπνίσματος, βαρενικλίνη. PDF Print E-mail

Μια νέα μετανάλυση περιέλαβε τυχαιοποιημένες μελέτες οι οποίες αφορούσαν ομάδες καπνιστών που έλαβαν βαρενικλίνη ή placebo.
Τα αποτελέσματα έδειξαν αυξημένο κίνδυνο, για τους καπνιστές που έλαβαν βαρενικλίνη, εμφάνισης καρδιαγγειακών επιπλοκών όπως ισχαιμία, αρρυθμία, καρδιακή ανεπάρκεια και αιφνιδίου θανάτου.

Διαβάστε το άρθρο.