Ποσοστά χορήγησης rt-PA στις Η.Π.Α. από το 2004 έως το 2009. PDF Print E-mail

Ο ανασυνδυασμένος ενεργοποιητής ιστικού πλασμινογόνου (rt-PA) είναι η μόνη εγκεκριμένη θεραπεία κατά την οξεία φάση ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου. Στις Η.Π.Α. το 2004 το ποσοστό των ασθενών που έλαβαν rt-PA κυμαινόταν από 1,8 έως 2,1 %.

Κατά το 2005 το ποσοστό σημείωσε αύξηση και φτάνουμε στο 2009 όπου τα αντίστοιχα ποσοστά αυξήθηκαν στο διπλάσιο, δηλαδή σε 3,4 % και 5,2 % ακολούθως.

Διαβάστε το άρθρο.