Η σερτραλίνη και η μιρταζαπίνη δεν βοηθούν στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης σε ασθενείς με Alzheimer. PDF Print E-mail

Η σερτραλίνη και η μιρταζαπίνη αποτελούν τα 2 από τα πιο κοινά αντικαταθλιπτικά που χορηγούνται για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης στη νόσο Alzheimer.

Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης ήταν η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας και του κατά πόσο είναι ασφαλή για τον ασθενή τα 2 προαναφερθέντα φάρμακα. Έλαβαν μέρος ασθενείς από 9 διαφορετικά κέντρα της Αγγλίας, στους οποίους είχε διαγνωσθεί νόσος του Alzheimer με κατάθλιψη τον τελευταίο μήνα  και Cornell scale >= 8 (CSDD). Χορηγήθηκε σερτραλίνη (150 mg), μιρταζαπίνη (45 mg) ή placebo.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα δεν παρατηρήθηκε μείωση της κατάθλιψης με βάση την Cornell scale scores, αντιθέτως εντοπίστηκαν αυξημένες παρενέργειες και 5 θάνατοι.

Συνιστάται λοιπόν η επανεξέταση χορήγησης των 2 φαρμάκων ως πρώτη αντιμετώπιση της κατάθλιψης στη νόσο Alzheimer.  

Διαβάστε το άρθρο.