Το apixaban σε συνδυασμό με αντιθρομβωτική θεραπεία αυξάνει τον κίνδυνο αιμορραγίας σε ασθενείς με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο. PDF Print E-mail

Στη μελέτη αυτή εκτιμήθηκε το κατά πόσο ο συνδυασμός του apixaban (αναστολέας του παράγοντα πήξης Χα) με την καθιερωμένη αντιθρομβωτική θεραπεία, σε ασθενείς με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο, βοηθάει στη μείωση της πιθανότητας υποτροπής ισχαιμικών επεισοδίων.

Οι ασθενείς με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο που συμμετείχαν, παρουσίαζαν επίσης 2 τουλάχιστον υψηλούς παράγοντες κίνδυνου για  υποτροπή ισχαιμικών επεισοδίων. Εκτός από τη συνηθισμένη αντιθρομβωτική θεραπεία τους δόθηκαν και 5 mg apixaban ημερησίως ή placebo.

Η μελέτη τελείωσε πρόωρα λόγω αυξημένου ποσοστού αιμορραγιών σε σχέση με τη μείωση των ποσοστών υποτροπής ισχαιμικών επεισοδίων.

Διαβάστε το άρθρο.