Το ABCD2 score δεν αποτελεί προγνωστικό δείκτη στην εκτίμηση κινδύνου εμφάνισης εγκεφαλικού επεισοδίου σε άτομα που έχουν παρουσιάσει παροδικό ισχαιμικό εγκεφαλικό. PDF Print E-mail
 
Το ABCD2 score (Age, Blood pressure, Clinical features, Duration of symptoms and Diabetes) έχει προταθεί για την εκτίμηση κινδύνου εμφάνισης εγκεφαλικού επεισοδίου σε άτομα που έχουν παρουσιάσει παροδικό ισχαιμικό (ΤΙΑ). Ο δείκτης αυτός εκτιμήθηκε προοπτικά σε 8 τμήματα επειγόντων περιστατικών στον Καναδά και βρέθηκε ότι το προτεινόμενο >5 ABCD2 score είχε ευαισθησία 31.6% για εμφάνιση εγκεφαλικού στις 7 ημέρες και 29.2% στους 3 μήνες. Τα ευρήματα της μελέτης δεν επιβεβαιώνουν την χρησιμότητα του δείκτη αυτού.