Η διάγνωση της υπαραχνοειδούς αιμορραγίας με τη χρήση των αξονικών τομογράφων νέας τεχνολογίας είναι ασφαλής. PDF Print E-mail
 
Η διάγνωση της υπαραχνοειδούς αιμορραγίας με τη χρήση των αξονικών τομογράφων νέας τεχνολογίας είναι ασφαλής και οι ασθενείς δεν χρειάζονται οσφυιονωτιαία παρακέντηση. Τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν από Καναδική προοπτική μελέτη στην οποία φάνηκε ότι η ευαισθησία του CT scan στην διάγνωση της υπαραχνοειδούς αιμορραγίας εντός των πρώτων 6 ωρών μετά την εμφάνιση της κεφαλαλγίας είναι 92.9% και η ειδικότητα 100%.