Αυξημένος κίνδυνος σοβαρών αιμορραγιών σε χαμηλού σωματικού βάρους ηλικιωμένα άτομα από τη χρήση του dabigatran σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή. PDF Print E-mail

Δημοσιεύτηκαν 2 περιπτώσεις σοβαρών αιμορραγιών (η μία θανατηφόρος) στο Archives of Internal Medicine από τη Γαλλία που αφορούσαν άτομα ηλικίας 84 και 89 ετών και σωματικού βάρους 40 και 45 Kg αντίστοιχα και λάμβαναν dabigatran για κολπική μαρμαρυγή. Και στις δύο περιπτώσεις η CrCL ήταν χαμηλή 32 mL /min/1.73 m2 και 29 mL/min/1.73 m2 αντίστοιχα.

Στη μελέτη RE-LY άτομα με CrCL <30 είχαν εξαιρεθεί της μελέτης. Το Dabigatran αποβάλλεται κατά 85% από τους νεφρούς και συνεπώς ασθενείς με μειωμένη νεφρική λειτουργία, εκτιμώμενη με το GFR ή την CrCL και όχι με την κρεατινίνη, δεν θα πρέπει να λαμβάνουν αγωγή.

Διαβάστε το άρθρο.