Στις Η.Π.Α., οι καρδιολόγοι, μεταξύ άλλων ειδικοτήτων, χρησιμοποιούν περισσότερο το stenting καρωτίδων. PDF Print E-mail

Ενώ η τοποθέτηση του stenting καρωτίδων αυξάνεται στις Η.Π.Α., η ιατρική ειδικότητα που τη χρησιμοποιεί περισσότερο δεν είχε προσδιοριστεί επακριβώς.

Η μελέτη αυτή έδειξε πως το μεγαλύτερο ποσοστό μεταξύ των ειδικοτήτων (π.χ. καρδιολόγοι, χειρούργοι, επεμβατικοί ακτινολόγοι) που χρησιμοποιεί το stenting καρωτίδων είναι οι καρδιολόγοι.

Διαβάστε το άρθρο.