Υψηλές δόσεις Celexa ή Ceropram μπορούν να προκαλέσουν θανατηφόρες αρρυθμίες. PDF Print E-mail

Το FDA προειδοποιεί πως υψηλές δόσεις (> 40mg/day) του αντικαταθλιπτικού Celexa (citalopram) προκαλεί επιμήκυνση του διαστήματος QT στο ΗΚΓ και κατά συνέπεια αρρυθμία (Torsade de Pointes).
Οι ασθενείς υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση αρρυθμίας είναι κυρίως εκείνοι που ήδη παρουσιάζουν καρδιακά προβλήματα και εκείνοι με χαμηλά επίπεδα καλίου και μαγνησίου στο αίμα.

Διαβάστε το άρθρο.