Η ηχοδιαφάνεια της καρωτιδικής πλάκας σε συνδυασμό με τα εμβολικά σήματα βοηθά στην πρόληψη εγκεφαλικού σε ασθενείς με ασυμπτωματική στένωση καρωτίδων. PDF Print E-mail

Σκοπός της μελέτης ήταν η ανεύρεση καλύτερων μεθόδων για την αναγνώριση ασθενών με ασυμπτωματική στένωση καρωτίδων και υψηλό ρίσκο εμφάνισης εγκεφαλικού.

Συμμετείχαν 435 ασθενείς με στένωση καρωτίδων >70%. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ο υπέρηχος καρωτίδων και τα εμβολικά σήματα της συστοίχου μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας στο διακράνιο εγκεφαλογράφημα doppler (TCD).

Το 37,7% των πλακών ήταν ηχοδιαφανείς και συσχετίστηκαν με υψηλό ρίσκο εγκεφαλικού ( HR : 6.43, 95% CI 1.36-30.44 ). Η ηχοδιαφάνεια της πλάκας μαζί με τα εμβολικά σήματα στο TCD συσχετίστηκαν με ακόμη μεγαλύτερο ρίσκο εγκεφαλικού ( HR : 10.61, 95% CI 2.98-37.82 ).

Ο συνδυασμός των 2 εξετάσεων μπορεί να προβλέψει σε μεγαλύτερο βαθμό ένα μελλοντικό εγκεφαλικό. Αποδεικνύεται επίσης χρήσιμος στη διαλογή των ασθενών για ενδαρτηρεκτομή.

Διαβάστε το άρθρο.