Η μείωση παραγόντων κινδύνου των καρδιακών παθήσεων ωφελούν και τη στυτική δυσλειτουργία. PDF Print E-mail

Η στυτική δυσλειτουργία εμφανίζει παρόμοιους παράγοντες κινδύνου με τη στεφανιαία νόσο.
Πρόσφατη μετανάλυση έδειξε πως η αλλαγή τρόπου ζωής με σκοπό τη μείωση παραγόντων κινδύνου των καρδιακών παθήσεων έχει θετικό αντίκτυπο και στη στυτική δυσλειτουργία βελτιώνοντάς τη.

Διαβάστε το άρθρο.