Η δραστική μείωση της γλυκόζης σε διαβητικούς τύπου 2 δε βοηθά στην αποφυγή θανάτων τόσο από διάφορες αιτίες όσο και από καρδιαγγειακά αίτια. PDF Print E-mail

Μετανάλυση 13 τυχαιοποιημένων μελετών είχε ως πρωταρχικό σκοπό να συσχετίσει τη θνησιμότητα οποιασδήποτε αιτιολογίας και  τους καρδιαγγειακούς θανάτους που συνδέονταν με δραστική μείωση της γλυκόζης σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2. Κατά δεύτερον θα έπρεπε επίσης να παρακολουθηθούν τα ζητήματα σοβαρής υπογλυκαιμίας αλλά και η εμφάνιση μικροαγγειακών επεισοδίων που θα απέρρεαν από τη μείωση αυτή.

Οι μισοί ασθενείς έλαβαν τη συνηθισμένη θεραπεία μείωσης της γλυκόζης  και οι υπόλοιποι θεραπεία δραστικής μείωσης αυτής.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η δραστική μείωση της γλυκόζης δεν βοήθησε στη μείωση θανάτων τόσο από διάφορες αιτίες όσο και από καρδιαγγειακά αίτια, αντιθέτως υπήρξε σημαντικό ποσοστό εμφάνισης σοβαρής υπογλυκαιμίας. Αμφισβητήσιμα ήταν τα αποτελέσματα όσον αφορά στα μικροαγγειακά επεισόδια.

Διαβάστε το άρθρο.