Το apixaban δεν είναι ανώτερο της ενοξαπαρίνης για την πρόληψη της εν τω βάθει φλεβοθρόμβωσης. PDF Print E-mail

Τα αποτελέσματα μιας πρόσφατης μελέτης κατέδειξαν ότι το apixaban, διδόμενο σε ασθενείς κατά τη νοσηλεία τους προκειμένου να προληφθεί η  εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση, δεν είναι ανώτερο της ενοξαπαρίνης.

Αντιθέτως είναι υπεύθυνο για μεγαλύτερο ποσοστό αιμορραγικών συμβάντων (0.47% το apixaban και 0.19% η ενοξαπαρίνη).

Διαβάστε το άρθρο.