Η ύπαρξη προϋπέρτασης αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης εγκεφαλικού κατά 55%. PDF Print E-mail

Νέα μετανάλυση προοπτικών μελετών έδειξε ότι η ύπαρξη προϋπέρτασης (συστολική 120-139 mmHg ή διαστολική 80-89 mmHg) αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης εγκεφαλικού κατά 55%.
 
Η μελέτη συμπεριέλαβε 518.520 άτομα. Άτομα που είχαν συστολική αρτηριακή πίεση 120–129 mmHg ή διαστολική αρτηριακή πίεση 80–84 mmHg είχαν μη στατιστικά σημαντικό κίνδυνο (RR 1.22, 0.95–1.57). Αντιθέτως άτομα με  συστολική ΑΠ 130–139 mmHg ή διαστολική ΑΠ 85–89 mmHg είχαν αυξημένο κίνδυνο κατά 79% (RR 1.79, 95% CI 1.49–2.16).

Διαβάστε το άρθρο.