Πρόγραμμα της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης για το έτος 2011-2012. PDF Print E-mail

Εκδόθηκε το νέο  πρόγραμμα εκπαιδευτικών σεμιναρίων της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης για το έτος 2011-2012.

Πληροφορίες