Συσχετισμός υψηλών CHADS2 scores με κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου, αιμορραγίας και θανάτου σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή υπό αντιπηκτική θεραπεία.(RE-LY Trial). PDF Print E-mail

Στην πολυεθνική αυτή μελέτη συμμετείχαν 18112 ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή που λαμβάνουν από στόματος αντιπηκτική θεραπεία, με σκοπό να εκτιμηθεί η σπουδαιότητα πρόγνωσης του CHADS2 score.

Τα ετήσια ποσοστά του πρωταρχικού σκοπού της μελέτης που αφορούσαν εγκεφαλικό επεισόδιο ή συστημική εμβολή μεταξύ όλων των συμμετεχόντων ήταν 0.93% σε ασθενείς με σκορ CHADS2 από 0 έως 1, 1.22% σε ασθενείς με score 2 και 2.24% σε εκείνους που εμφάνισαν από 3 έως 6 . Τα ετήσια ποσοστά των άλλων αποτελεσμάτων μεταξύ όλων των συμμετεχόντων με CHADS2 βαθμολογίες από 0 έως 1, 2, και 3 έως 6, αντίστοιχα, ήταν οι εξής: μείζονος αιμορραγίας 2.26%, 3.11% και 4.42%, ενδοκράνιας αιμορραγίας  0.31%, 0.40% και 0.61% και αγγειακή θνητότητα 1.35%, 2.39% και 3.68% (P <0.001 για όλες τις  συγκρίσεις).

Συνεπώς οι υψηλότερες βαθμολογίες CHADS2 συσχετίστηκαν με αυξημένο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου, συστημικής εμβολής, αιμορραγίας και θανάτου σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή που λαμβάνουν αντιπηκτικά από το στόμα.

Διαβάστε το άρθρο.