Μελέτη Saturn : Pοσουβαστατίνη και ατορβαστατίνη πετυχαίνουν σε μεγάλες δόσεις (40 κ 80 mg αντίστοιχα) υποχώρηση της στεφανιαίας αθηροσκλήρωσης. PDF Print E-mail

Κατά τη μελέτη αυτή (Saturn) χορηγήθηκαν σε 1039 ασθενείς με στεφανιαία νόσο, είτε ατορβαστατίνη 80 mg είτε ροσουβαστατίνη 40 mg καθημερινά, για εξετασθεί τόσο η επίδραση των 2 αυτών στατινών στη στεφανιαία αθηροσκλήρωση, όσο και τυχόν παρενέργειές τους.

Μετά από 104 εβδομάδες θεραπείας, η ομάδα της ροσουβαστατίνης είχε χαμηλότερα επίπεδα LDL από την ομάδα της ατορβαστατίνης και υψηλότερα επίπεδα HDL. Ως προς τον πρωταρχικό τελικό σκοπό, το PAV (percent atheroma volume) μειώθηκε κατά 0,99% με την ατορβαστατίνη και κατά 1,22% με ροσουβαστατίνη. Και οι δύο ουσίες είχαν αποδεκτές παρενέργειες.

Συμπερασματικά οι μεγάλες δόσεις ροσουβαστατίνης και ατορβαστατίνης οδήγησαν σε σημαντική υποχώρηση της στεφανιαίας αθηροσκλήρωσης. Παρά του ότι επιτεύχθηκε με τη ροσουβαστατίνη χαμηλότερη LDL και υψηλότερη HDL και οι δύο ουσίες απέφεραν τον ίδιο βαθμό υποχώρησης του PAV.

Διαβάστε το άρθρο.