Υποανάλυση της μελέτης CREST δείχνει αυξημένο κίνδυνο εγκεφαλικών όσο η ηλικία των ασθενών αυξάνεται μετά από την αγγειοπλαστική και τοποθέτηση ενδοπρόθεσης. PDF Print E-mail

Η μελέτη έδειξε ότι ο κίνδυνος αυξάνεται κατά 1.77 φορές (95%CI, 1.38–2.28) για κάθε 10 χρόνια αύξησης της ηλικίας σε άτομα που υποβλήθηκαν σε αγγειοπλαστική. Δεν βρέθηκε συσχέτιση με την ηλικία σε άτομα που υποβλήθηκαν σε ενδαρτηρεκτομή. Τα αποτελέσματα επίσης έδειξαν ότι μέχρι την ηλικία των 70 ετών, η αποτελεσματικότητα των δύο μεθόδων είναι ισοδύναμη.

Διαβάστε το άρθρο.