Η παρουσία αποτιτανώσεων στις ενδοκρανιακές αρτηρίες ασθενών με ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο αποτελεί προγνωστικό δείκτη μελλοντικών καρδιοαγγειακών συμβάντων. PDF Print E-mail

Προοπτική μελέτη 302 ασθενών με ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο εκτιμήθηκαν με multidetector CT scan ως προς την ανεύρεση αποτιτανωμένων ενδοεγκεφαλικών αρτηριών και κατηγοριοποιήθηκαν από 0 έως 7 score. Μετά από μέση παρακολούθηση 773 ημερών 22% των ασθενών παρουσίασε 88 μείζονα καρδιαγγειακά συμβάντα. Μετά από πολυπαραγοντική ανάλυση ασθενείς με το υψηλότερο score είχαν 34% μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν ένα μείζον καρδιαγγειακό συμβάν (hazard ratio, 1.34; 95% CI, 1.11–1.61; P=0.002).

Διαβάστε το άρθρο.