Η θεραπεία με στατίνες μετά από ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο δε σχετίζεται με εμφάνιση ενδοεγκεφαλικής αιμορραγίας. PDF Print E-mail

Σε αναδρομική μελέτη εξετάστηκε η συσχέτιση της λήψης στατινών και εμφάνισης ενδοεγκεφαλικής αιμορραγίας σε ασθενείς με πρόσφατο ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν υπάρχει συσχετισμός μεταξύ των δυο (HR=0.87; 95% CI , 0.65-1.17).

Διαβάστε το άρθρο.