Το Screening της καρωτιδικής πλάκας δε φαίνεται να επηρεάζει τη διακοπή του καπνίσματος ή άλλους καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου. PDF Print E-mail

Στη μελέτη αυτή συμμετείχαν 536 καπνίζοντες από 40 έως 70 ετών, οι όποιοι χωριστήκαν σε 2 ομάδες : α) όσοι υποβλήθηκαν σε υπέρηχο καρωτίδων και β) όσοι δεν υποβλήθηκαν στην εξέταση. Οι καπνίζοντες με τουλάχιστον μια καρωτιδική πλάκα είδαν τις απεικονίσεις αυτής ή αυτών αν ήταν περισσότερες της μιας.

Στις 2 ομάδες έγινε συμβουλευτική διακοπής καπνίσματος και θεραπεία υποκατάστασης της νικοτίνης, με πρωτογενές καταληκτικό σημείο τη διακοπή καπνίσματος κατά τους πρώτους 12 μήνες και τη βελτίωση των επίπεδων των καρδιαγγειακών παραγόντων κίνδυνου.

Στους 12 πρώτους μήνες υπήρξαν υψηλά ποσοστά διακοπής του καπνίσματος χωρίς όμως σημαντικές διαφορές μεταξύ των 2 ομάδων (24.9% vs 22.1%; P = .45). Αντίστοιχα ήταν και τ’ αποτελέσματα ως προς τη βελτίωση των επίπεδων των καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύνου.    

Διαβάστε το άρθρο.