Η αυτοπαρακολούθηση της από του στόματος αντιπηκτικής αγωγής αποτελεί ασφαλή επιλογή για ασθενείς όλων των ηλικιών. PDF Print E-mail

Σε πρόσφατη μετανάλυση για την αποσαφήνιση της αξίας της αυτοπαρακολούθησης  της από του στόματος αντιπηκτικής αγωγής, ο πρωταρχικός σκοπός ήταν το διάστημα θανάτου , η μείζων αιμορραγία, το θρομβοεμβολικό επεισόδιο.
Βρέθηκε σημαντική μείωση των θρομβοεμβολικών επεισοδίων στην ομάδα παρακολούθησης (hr 0.51; 95% CI 0.31—0.85), αλλά όχι στη μείζονα αιμορραγία (0.88, 0.74—1.06)  ή στο θάνατο (0.82, 0.62—1.09).
Η ανάλυση στις μεγαλύτερες ηλικίες (>85 ετών) δεν έδειξε σημαντική διαφορά για όλα τα επεισόδια του πρωταρχικού σκοπού.
Συμπερασματικά  η αυτοπαρακολούθηση της από του στόματος αντιπηκτικής αγωγής αποτελεί ασφαλή επιλογή για ασθενείς όλων των ηλικιών.
 
Διαβάστε το άρθρο.