Κατευθυντήριες οδηγίες κλινικής πρακτικής από την Ενδοκρινολογική Εταιρεία για τη διαχείριση της υπεργλυκαιμίας σε νοσηλευόμενους ασθενείς. PDF Print E-mail

Η Ενδοκρινολογική Εταιρεία  τονίζει την αναγκαιότητα μέτρησης της γλυκόζης στο αίμα των νεοεισερχόμενων στο νοσοκομείο ασθενών.
Μια από τις πιο σημαντικές συστάσεις είναι ότι η γλυκόζη νηστείας θα πρέπει να είναι <  140 mg/dl και η ανεξάρτητως γεύματος <  180 mg/dl σε ασθενείς με μη κρίσιμη ασθένεια.

Διαβάστε το άρθρο.