Η ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους σε ασθενείς οξείας φάσης δεν προφυλάσσει από θάνατο όλων των αιτιών. PDF Print E-mail

Στη μελέτη αυτή έλαβαν μέρος ασθενείς σε οξεία φάση, με τουλάχιστον ένα παράγοντα θρομβοεμβολής, οι οποίοι λάμβαναν υποδορίως ενοξαπαρίνη έναντι placebo και φορούσαν ελαστικές κάλτσες για την πρόληψη της φλεβοθρόμβωσης. Το ποσοστό θανάτου από οποιαδήποτε αίτια ήταν 4.9% της ενοξαπαρίνης έναντι 4.8 % στην ομάδα του placebo (RR, 1.0; 95% CI, 0.8 to 1.2; P=0.83). 
Κατά συνέπεια η χρήση της  ενοξαπαρίνης συνδυαζόμενης με τις ελαστικές κάλτσες δε φαίνεται να μειώνει τα ποσοστά θανάτου από οποιοδήποτε αίτιο σε ασθενείς κατά τη νοσηλεία τους.     

Διαβάστε το άρθρο.