Το Dabigatran σχετίζεται με υψηλό κίνδυνο οξέος στεφανιαίου συνδρόμου. PDF Print E-mail

Η αρχική μελέτη RE-LY έδειξε μικρή αύξηση κινδύνου εμφράγματος του μυοκαρδίου με τη χρήση του Dabigatran σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή.
Στη συγκεκριμένη μελέτη εκτιμήθηκε η πιθανότητα εμφράγματος του μυοκαρδίου ή οξέος στεφανιαίου συνδρόμου με τη χρήση του προαναφερθέντος φαρμάκου σε ασθενείς είτε με κολπική μαρμαρυγή είτε με φλεβοθρόμβωση.
Τα συμπεράσματα έδειξαν πως πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπ’ όψιν ότι η χρήση του Dabigatran έχει αυξημένο ρίσκο καρδιαγγειακών συμβάντων σε ευρύτερο φάσμα ασθενών.

Διαβάστε το άρθρο.