Η χορήγηση απιξαμπάνης σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή και προηγούμενο εγκεφαλικό επεισόδιο υπερέχει της ασπιρίνης στην πρόληψη νέων εγκεφαλικών και συστημικών εμβολών. PDF Print E-mail

Σε υπανάλυση της μελέτης AVERROES, ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή διαχωρίστηκαν σε 2 groups όπου το ένα συμπεριέλαβε ασθενείς με ιστορικό προηγούμενου εγκεφαλικού ή παροδικού ισχαιμικού επεισοδίου, ενώ το άλλο περιέλαβε ασθενείς με καθαρό ιστορικό. Σκοπός ήταν να δοκιμαστεί το ποσοστό αποτελεσματικότητας της ασπιρίνης και του apixaban.
  
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι και στα δύο groups η αποτελεσματικότητα των 2 θεραπειών ήταν παρόμοια αλλά ιδιαίτερα στους ασθενείς με ιστορικό προηγούμενου εγκεφαλικού ή παροδικού ισχαιμικού επεισοδίου το apixaban μπορεί να αποβεί περισσότερο ωφέλιμο.

Διαβάστε το άρθρο.