Η χρήση της νικαρδιπίνης ενδοφλεβίως είναι ανώτερη της λαβεταλόλης στην ταχεία ρύθμιση της αυξημένης αρτηριακής πίεσης (180mmHg) σε επείγουσες καταστάσεις. PDF Print E-mail

Σε πολυκεντρική τυχαιοποιημένη μελέτη που διεξήχθη στις ΗΠΑ χορηγήθηκε iv nicardipine σε σύγκριση με iv labetalol σε επείγουσες καταστάσεις (περιλαμβανομένων και οξέων εγκεφαλικών) που χρειάζεται ταχεία μείωση της αυξημένης ΑΠ. Εντός 30 min η νικαρδιπίνη είχε τριπλάσια πιθανότητα να πετύχει τους θεραπευτικούς στόχους σε σχέση με τη λαβεταλόλη (OR 2.73, P=0.028).

Διαβάστε το άρθρο.