Ο συνδυασμός Argatroban και ενδοφλέβιας χορήγησης tPA είναι ασφαλής και βοηθά περισσότερο στην επανασηραγγοποίηση. PDF Print E-mail

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσίευσε το περιοδικό Stroke, o συνδυασμός Argatroban και tPA είναι, πιθανότατα, πιο ασφαλής στους ασθενείς με μετρίου βαθμού νευρολογικά συμπτώματα και βοηθά περισσότερο στην επανασηραγγοποίηση, απ’ ό,τι το tPA από μόνο του. Σχετικά πάντως με τη δράση του συνδυασμού αυτού απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση.

Διαβάστε το άρθρο.