Η μικρή έως μέτρια κατανάλωση αλκοόλ στις γυναίκες σχετίζεται με χαμηλό ποσοστό εμφάνισης εγκεφαλικού. PDF Print E-mail

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Stroke, η μικρή έως μέτρια κατανάλωση αλκοόλ στις γυναίκες μειώνει το ρίσκο εγκεφαλικού, ισχαιμικού ή αιμορραγικού.

Ενδεικτικά ποσοστά ρίσκου εγκεφαλικού με αντίστοιχη κατανάλωση αλκοόλ:
0.83 (95% CI, 0.75–0.92) για <5 g/d,
0.79 (95% CI, 0.70–0.90) για 5 έως 14.9 g/d,
0.87 (0.72–1.05) για 15 έως 29.9 g/d, και
1.06 (95% CI, 0.86–1.30) για 30 έως 45 g/d

Διαβάστε το άρθρο.