Η μεγάλη κατανάλωση λευκού ρυζιού σχετίζεται με μεγάλο ρίσκο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2 ιδιαίτερα στους Ασιάτες. PDF Print E-mail

Τελευταία μετανάλυση έδειξε πως η μεγαλύτερη κατανάλωση λευκού ρυζιού αποφέρει αύξηση των πιθανοτήτων εμφάνισης διαβήτη τύπου 2, και κυρίως στους Ασιατικούς λαούς.
To RR ήταν 1.55 (95% confidence interval 1.20 to 2.01)) κατά τη σύγκριση της ομάδας με την υψηλότερη κατανάλωση ρυζιού και εκείνης με τη χαμηλότερη, τη στιγμή που η αντίστοιχη τιμή του RR για το δυτικό πληθυσμό είναι 1.12 (0.94 to 1.33).

Διαβάστε το άρθρο.