Η συχνή χρήση στατινών μειώνει το ρίσκο της νόσου του Parkinson. PDF Print E-mail

Σε μια πρόσφατη προοπτική μελέτη εκτιμήθηκε η σχέση μεταξύ της συχνής λήψης των στατινών και της εμφάνισης της νόσου του Parkinson. Σύμφωνα με τ’ αποτελέσματα, και μετά από 12χρονη παρακολούθηση των συμμετεχόντων, το ρίσκο εμφάνισης νόσου του Parkinson ήταν μικρότερο σε όσους έπαιρναν συχνά στατίνες (RR = 0.74; 95% CI, 0.54-1.00; P = .049) σε σχέση με όσους δεν έπαιρναν.

Διαβάστε το άρθρο.