Η διπλή αντιθρομβωτική θεραπεία σε ασθενείς με πρόσφατο ισχαιμικό ή παροδικό εγκεφαλικό είναι ασφαλής και αποτελεσματική. PDF Print E-mail

Σύμφωνα με τελευταία μετανάλυση η διπλή αντιθρομβωτική θεραπεία σε ασθενείς με πρόσφατο ισχαιμικό ή παροδικό εγκεφαλικό είναι ασφαλής και αποτελεσματικότερη ως προς την αποτροπή υποτροπής του εγκεφαλικού και συνδυασμού διάφορων αγγειακών συμβάντων εν συγκρίσει με τη χορήγηση μονής θεραπείας.

Τα ποσοστά αποτελεσματικότητας της διπλής έναντι της μονής θεραπείας είναι τα ακόλουθα:
α. ως προς την υποτροπή εγκεφαλικού : 58 (3,3%) έναντι 91 (5.0%; risk ratio, 0.67; 95% CI, 0.49–0.93);
β. ως προς το συνδυασμό αγγειακών συμβάντων : 74 (4,4 %) έναντι 106 (6%; risk ratio, 0.75; 95% CI, 0.56–0.99);     

Διαβάστε το άρθρο.