Η μη πλήρης σύγκλειση και ύπαρξη ροής αίματος κατά την σύγκλειση του ωτίου του αριστερού κόλπου με τη συσκευή Watchman δεν συσχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο θρομβοεμβολικών επεισοδίων σε άτομα με κολπική μαρμαρυγή. PDF Print E-mail

Περαιτέρω ανάλυση των ευρημάτων της τυχαιοποιημένης μελέτης PROTECT-AF έδειξαν ότι στο 32% των ασθενών δεν είχε επιτευχθεί πλήρης σύγκλειση του ωτίου του αριστερού κόλπου με τη συσκευή Watchman. 
Για κάθε 1mm βαθμό διαφυγής αίματος περί την συσκευή ο σχετικός κίνδυνος εγκεφαλικού επεισοδίου, συστημικής εμβολής ή καρδιοαγγειακού θανάτου ήταν 0.84 (95%CI 0.62-1.14, p=0.256).  Τα ευρήματα αυτά θα πρέπει ερμηνευθούν με προσοχή καθόσον στηρίζονται σε λίγα καρδιοαγγειακά συμβάντα και τα CI είναι πολύ ευρέα.

Διαβάστε το άρθρο.