Η χορήγηση ινσουλίνης στην οξεία φάση εγκεφαλικού σε ασθενείς με υπεργλυκαιμία δεν βελτιώνει την πρόγνωση των ασθενών. PDF Print E-mail

Η υπεργλυκαιμία στην οξεία φάση των εγκεφαλικών επεισοδίων συσχετίζεται με αυξημένη θνητότητα και αναπηρία. Μετανάλυση 7 τυχαιοποιημένων μελετών που περιλάμβανε 1296 ασθενείς έδειξε ότι θεραπεία της υπεργλυκαιμίας  (στόχος γλυκόζη 72–135 mg/dL) δεν έχει καμία επίδραση στη θνητότητα ή αναπηρία των ασθενών (OR 1.00 (95% CI, 0.78–1.28).
Επί πλέον ασθενείς που έλαβαν ινσουλίνη περισσότερα συμπτωματικά υπογλυκαιμικά επεισόδια κατά 26 φορές (OR 25.9, 95% CI, 9.2–72.7).

Διαβάστε το άρθρο.