Βραχυπρόθεσμες συνέπειες της καθημερινής λήψης ασπιρίνης σε σχέση με την εμφάνιση καρκίνου, τη θνητότητα, και το θάνατο από μη καρδιαγγειακά αίτια. PDF Print E-mail

Μαζί με τις προηγούμενες έρευνες που έδειξαν ότι η μακροπρόθεσμη χρήση ασπιρίνης, για περίπου δέκα χρόνια, μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης διαφόρων μορφών καρκίνου, οι νέες έρευνες δείχνουν ότι βραχυπρόθεσμα μειώνεται η συχνότητα εμφάνισης καρκίνου και η θνητότητα αλλά παράλληλα επιφέρεται μείωση του κινδύνου σοβαρών εξωκράνιων αιμορραγιών με  εκτεταμένη χρήση της, και ενισχύουν την υπόθεση για την καθημερινή χρήση ασπιρίνης σε σχέση με την πρόληψη του καρκίνου.

Διαβάστε το άρθρο.