Συσχετισμός των επιπέδων της LDL χοληστερόλης, της μη-HDL χοληστερόλης και της απολιποπρωτεΐνης Β με κίνδυνο καρδιαγγειακών επεισοδίων μεταξύ ασθενών που έλαβαν θεραπεία με στατίνες. PDF Print E-mail

Μεταξύ των ομάδων ασθενών που ελάμβαναν στατίνες, για τη θεραπεία των επιπέδων της LDL-C, της μη-HDL-C, και της apoB, η κάθε ομάδα ήταν σχετιζόμενη με αυξημένο κίνδυνο μελλοντικών μειζόνων καρδιαγγειακών επεισοδίων, αλλά ο συσχετισμός ήταν ισχυρότερος  στην ομάδα που λάμβανε στατίνες για τη θεραπεία της μη-HDL-C σε σύγκριση με εκείνες της LDL-C και των apoB.

Διαβάστε το άρθρο.