Η χρήση κινητής μονάδας διαχείρισης οξέων ισχαιμικών ΑΕΕ μειώνει κατά το ήμισυ τον χρόνο απόφασης έναρξης θεραπευτικής αγωγής. PDF Print E-mail

Ο χρόνος που παρέρχεται από την έναρξη των συμπτωμάτων σε έναν ασθενή με οξύ ΑΕΕ μέχρι του να ληφθεί η απόφαση θεραπείας είναι σημαντικός. Σε τυχαιοποιημένη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Lancet Neurology από τη Γερμανία, κινητή μονάδα με ασθενοφόρο που είχε και Αξονικό Τομογράφο συγκρίθηκε με την κλασσική αντιμετώπιση και διερεύνηση στα τμήμα επειγόντων.
Ο χρόνος μεταξύ έναρξης των συμπτωμάτων και απόφασης για θεραπεία ήταν 35 min στην κινητή μονάδα και 76 min στην ομάδα που διερευνήθηκε στο νοσοκομείο, διαφορά 41 min (95%CI 36-48, p<0.0001). Ο χρόνος έναρξης θρομβολυτικής αγωγής μειώθηκε επίσης σημαντικά αν και ο αριθμός των ασθενών που έλαβαν θρομβόλυση και νευρολογική έκβαση ήταν παρόμοια.  

Διαβάστε το άρθρο.