Το όφελος από τη νοσηλεία ασθενών με ενδοεγκεφαλική αιμορραγία σε οργανωμένη μονάδα ΑΕΕ είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο όφελος ασθενών με ισχαιμικό ΑΕΕ. PDF Print E-mail

Δεδομένα από τη “Stroke Unit Trialist’s Collaboration” που περιλαμβάνει 13 τυχαιοποιημένες μελέτες και 3570 ασθενείς με ισχαιμικό (2657) ή αιμορραγικό (483) ΑΕΕ που νοσηλεύτηκαν σε οργανωμένη μονάδα οξέων ΑΕΕ. Ασθενείς με εγκεφαλική αιμορραγία που νοσηλεύτηκαν στη μονάδα ΑΕΕ είχαν κατά 53% μικρότερη θνητότητα έναντι των ασθενών που νοσηλεύτηκαν σε κοινούς θαλάμους (OR 0.47; 95% CI 0.30-0.73). Ασθενείς με αντίστοιχο ισχαιμικό ΑΕΕ είχαν λιγότερο όφελος (24% μείωση, OR 0.76; 95% CI 0.52-1.10). Η νοσηλεία στη μονάδα ΑΕΕ μειώνει ακόμη περισσότερο το συνδυασμό θνητότητας και βαρείας αναπηρίας (κατά 63%, OR 0.37; 95% CI 0.21-0.66) σε ασθενείς με εγκεφαλική αιμορραγία, σε σχέση με το 33% ασθενών με ισχαιμικό έμφρακτο.

Διαβάστε το άρθρο.