Η προσθήκη ασπιρίνης κατά την διάρκεια της οξείας φάσης ισχαιμικού ΑΕΕ ασθενών που λαμβάνουν θρομβολυτική αγωγή αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εγκεφαλικής αιμορραγίας (ARTIS trial). PDF Print E-mail

Πολυκεντρική διπλή-τυφλή τυχαιοποιημένη μελέτη από την Ολλανδία συνέκρινε την χορήγηση iv 300 mg ασπιρίνης εντός των πρώτων 90 min από την έναρξη χορήγησης rt-PA έναντι της κλασσικής χορήγησης ασπιρίνης μετά το 1ο 24άωρο. Η μελέτη διακόπηκε πρόωρα μετά την ένταξη των πρώτων 642 ασθενών για λόγους ασφαλείας. Ασθενείς που λάμβαναν ασπιρίνη μαζί με θρομβόλυση παρουσίασαν περίπου τριπλάσιο ποσοστό εγκεφαλικών αιμορραγιών έναντι αυτών που έλαβαν την κλασσική θεραπεία (4.8% έναντι 1.5%).

Διαβάστε το άρθρο.