Δεν υπάρχει διαφορά στην έκβαση ασθενών με διαχωριστικό ανεύρυσμα των εξωκρανιακών καρωτίδων και σπονδυλικών αρτηριών όσον αφορά στη θεραπεία με αντιαιμοπεταλιακά ή αντιπηκτικά. PDF Print E-mail

Σε προοπτική μη τυχαιοποιημένη μελέτη (Cervical Artery Dissection in Stroke Study) η υποτροπή ισχαιμικού ΑΕΕ ήταν μικρή και παρόμοια μεταξύ των ασθενών που έλαβαν αντιαιμοπεταλιακά ή αντιπηκτικά φάρμακα (1/59 [1.69% ], έναντι 1/28 [3.57%] αντιστοίχως) κατά τους πρώτους 3 μήνες. Σε επακόλουθη μετανάλυση των υπαρχουσών μελετών (1,636 ασθενείς) δεν βρέθηκε καμία διαφορά ως προς τον κίνδυνο υποτροπής (2.6% αντιαιμοπεταλιακά έναντι 1.8% των αντιπηκτικών) ή του κινδύνου θανάτου (1.0 % αντιαιμοπεταλιακά έναντι 1.13% των αντιπηκτικών).

Διαβάστε το άρθρο