Η κατανάλωση κρόκου αυγού συσχετίζεται με το φορτίο της καρωτιδικής πλάκας και θα πρέπει να αποφεύγεται από άτομα με αυξημένο καρδιοαγγειακό κίνδυνο. PDF Print E-mail

Σε 1262 ασθενείς μετρήθηκε υπερηχογραφικά η ολική επιφάνεια της καρωτιδικής πλάκας και συσχετίστηκε με το κάπνισμα και την κατανάλωση αυγών. Άτομα που καταναλώνουν <2 αυγά εβδομαδιαίως είχαν κατά μέσο όρο 125 mm2 έναντι 132 mm2  αυτών που κατανάλωναν 3 ή περισσότερα (p<0.0001). Το μέγεθος της συσχέτισης κρόκου αυγού και καρωτιδικής πλάκας βρέθηκε να είναι στα 2/3 της συσχέτισης καπνίσματος και επιφάνειας καρωτιδικής πλάκας.

Διαβάστε το άρθρο