Ταχεία αντιμετώπιση της υψηλής αρτηριακής πίεσης της πρώτες ώρες μετά από εγκεφαλική αιμορραγία μειώνει τον όγκο του αιματώματος και βελτιώνει την έκβαση (The INTERACT1 study). PDF Print E-mail

Πρόδρομα αποτελέσματα από την προοπτική μελέτη παρέμβασης “Intensive Blood Pressure Reduction in Acute Cerebral Hemorrhage Trial” δείχνουν ότι αύξηση του αιματώματος κατά 10.7 ml τις πρώτες 24 ώρες αυξάνει τον κίνδυνο κακής έκβασης κατά 72% (OR 1.72, 95%CI 1.19-2.49, p=0.004). Μετά από πολυπαραγοντική ανάλυση αύξηση του αιματώματος κατά 1 ml συνοδεύεται από 5% μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου ή και βαρείας αναπηρίας. Μείωση της αρτηριακής πίεσης μπορεί να εμποδίσει την αύξηση του αιματώματος κατά 2-4 ml και να οδηγήσει σε κλινική βελτίωση κατά 10-20%.

Διαβάστε το άρθρο.