Η έκβαση των ασθενών με κολπική μαρμαρυγή που έπαθαν εγκεφαλική αιμορραγία λόγω κουμαρινικών παραμένει κακή παρά την ταχεία διόρθωση του INR μετά από χορήγηση συμπλεγμάτων προθρομβίνης (prothrombin complex concentrates, PCCs). PDF Print E-mail

Σε πολυκεντρική καταγραφή ασθενών με κολπική μαρμαρυγή που ελάμβαναν κουμαρινικά και έπαθαν ενδοεγκεφαλική αιμορραγία χορηγήθηκαν ταχέως συμπυκνωμένα συμπλέγματα προθρομβίνης (141 ασθενείς). Ο μέσος χρόνος INR κατά την είσοδο ήταν 2.6. Αμέσως μετά την χορήγηση PCCs ο χρόνος INR μειώθηκε στο 1.4 (το 75% των ασθενών είχαν INR <1.5 εντός μιας ώρας). Το 45% των ασθενών παρά την χορήγηση των συμπλεγμάτων προθρομβίνης παρουσίασαν σημαντική αύξηση του όγκου του αιματώματος. Η ενδονοσοκομειακή θνητότητα ήταν υψηλή (42.3%). Θρομβωτικές επιπλοκές παρατηρήθηκαν σε 3 ασθενείς (2%).
 

Διαβάστε το άρθρο