Μετά από 10ετή παρακολούθηση των ασθενών της μελέτης CREST η αγγειοπλαστική της καρωτίδας είναι ισότιμη της ενδαρτηρεκτομής. PDF Print E-mail
Πρόκειται για την επέκταση των αποτελεσμάτων της μελέτης CREST που είχε δημοσιευθεί το 2010 και είχε συγκρίνει το stent με την καρωτιδική ενδαρτηρεκτομή σε ασθενείς με σοβαρή στένωση καρωτίδας. Στους ασθενείς που συμμετείχαν στην αρχική μελέτη έγινε παρακολούθηση κάθε 6 μήνες για 10 χρόνια. Το σημείο σύγκρισης ήταν η εκδήλωση νέου εγκεφαλικού (ΑΕΕ) στην περιοχή κατανομής της καρωτίδας οπού είχε γίνει η παρέμβαση. Στα 10 χρόνια της παρακολούθησης 6,9% των ασθενών που είχαν αντιμετωπιστεί με stent εκδήλωσαν νέο ΑΕΕ έναντι 5,6% των ασθενών που είχαν υποβληθεί σε ενδαρτηρεκτομή. Η διαφορά αυτή δεν ήταν στατιστικά σημαντική. Επιπλέον επιβεβαιώθηκαν τα ευρήματα της αρχικής μελέτης ως προς το πρωτογενές καταληκτικό σημείο που αφορούσε την περίοδο αμέσως μετά την παρέμβαση (30 πρώτες ημέρες). Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι τα αποτελέσματα αυτά επαναλαμβάνονται ανεξαρτήτως εάν ο ασθενής ήταν συμπτωματικός ή ασυμπτωματικός.


Διαβάστε το άρθρο.