Η άμεση μηχανική θρομβεκτομή είναι ισότιμη του συνδυασμού θρομβόλυσης-μηχανικής θρομβεκτομής σε ασθενείς με σοβαρό εγκεφαλικό και απόφραξη μεγάλου αγγειακού κλάδου της πρόσθιας κυκλοφορίας. PDF Print E-mail
Μικρή, μη τυχαιοποιημένη αναδρομική μελέτη  από την stroke registry της Βέρνης όπου συγκρίνεται η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια της χρήσης άμεσα μηχανικής θρομβεκτομής έναντι του συνδυασμού ενδοφλέβιας θρομβόλυσης/θρομβεκτομής σε ασθενείς με οξύ εκτεταμένο ΑΕΕ της πρόσθιας κυκλοφορίας. Η μηχανική θρομβεκτομή είναι πλέον αποδεδειγμένα η ενδεδειγμένη θεραπεία για αυτή την κατηγορία ασθενών. Ανοικτό ωστόσο παραμένει το ερώτημα του αν πρέπει να προηγείται ενδοφλέβια θρομβόλυση. Στην μελέτη αυτή  φάνηκε ότι τα ποσοστά θνητότητας και λειτουργικής αυτονομίας δεν διέφεραν σημαντικά ανάμεσα στις δύο ομάδες ασθενών. Τα ποσοστά συμπτωματικών ενδοκράνιων αιμορραγιών ήταν επίσης παρόμοια σε αντίθεση με τις ασυμπτωματικές αιμορραγίες που ήταν περισσότερες στην ομάδα της συνδυασμένης θεραπείας. Τα αποτελέσματα αυτής της μικρής μελέτης ανοίγουν τον δρόμο για τον σχεδιασμό τυχαιοποιημένων μελετών που θα δώσουν οριστική απάντηση στο σημαντικό ερώτημα.


Διαβάστε το άρθρο.