Απόφραξη Βασικής Αρτηρίας, θρομβόλυση PDF Print E-mail

Απόφραξη Βασικής Αρτηρίας, θρομβόλυση.

Προοπτική πολυκεντρική καταγραφή θεραπείας απόφραξης Βασικής Αρτηρίας κατά την οξεία φάση ισχαιμικού εγκεφαλικού (592 ασθενείς). Δεν βρέθηκε κάποια διαφορά στα αποτελέσματα μεταξύ ενδοαρτηριακής ή ενδοφλέβιας θρομβολυτικής θεραπείας γενικώς. Σε ασθενείς με ήπιας ή μέτριας βαρύτητας εγκεφαλικό η αντιθρομβωτική θεραπεία είχε τα ίδια αποτελέσματα με την θρομβολυτική αγωγή    

http://www.thelancet.com/journals/laneur/article/PIIS1474-4422(09)70173-5/abstract